9.14.19 Wild Affair @Sacramento Zoo - Party Pixel Booths